COOKIEPOLICY FÖR BRINDLE INREDNING

I denna cookiepolicy förklarar vi hur vi använder cookies och liknande tekniker på vår webbplats för att förbättra din upplevelse och ge dig en personligt anpassad service. Vi ber dig läsa igenom denna policy noggrant för att förstå hur vi behandlar dina uppgifter.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.

Vilka typer av cookies använder vi?

Du hittar exakt vilka cookies vi använder just nu längst ner i vänstra hörnet. Klicka på ikonen och sedan på ”ändra mitt medgivande”. Därefter klickar du på ”visa detaljer” för att se de exakta cookiesen som för närvarande är aktiva på hemsidan.

 

 • Nödvändiga cookies:

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

 

 • Funktionscookies:

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

 

 • Cookies för statistik:

Cookies för statistik hjälper en webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera in information anonymt.

 

 • Cookies för marknadsföring:

Cookies för marknadsföring används för att spåra besökare på webbplatser. Vi använder dessa cookies för att leverera annonser och marknadsföringsbudskap som är relevanta för dina intressen. De hjälper oss även att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer.

 

 • Oklassificerade cookies:

Oklassificerade cookies är cookies som håller på att klassificeras tillsammans med utfärdarna av enskilda cookies.

 

 • Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om vår cookiepolicy eller vår hantering av cookies, är du välkommen att kontakta oss.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg tjänster du kollat på.

Hur brindleinredning.se använder cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång.

Cookies från tredje part
Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer.

Google Analytics
Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.
Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke
Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

Inaktivera cookies
Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse.
För att lära dig radera cookies, välj din webbläsare från listan:
> Internet Explorer 11
> Mozilla Firefox
> Google Chrome
> Safari 6/7

Integritetspolicy & GDPR

INTEGRITETSPOLICY & GDPR – Brindle Inredning AB

 1. Generellt om den nya dataskyddsförordningen

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (”Dataskyddsförordningen”) i Sverige. Dataskyddsförordningen innebär strängare krav för verksamheter vid behandling av personuppgifter. Syftet med förordningen är framförallt att ge privatpersoner ett starkare integritetsskydd. 

Dataskyddsförordningen innebär bl.a. att:

 • det måste finnas en laglig grund och ett ändamål för behandlingen av personuppgifter. Exempelvis är det inte tillåtet att ha kontaktuppgifter till en före detta kund i ett register, om det inte finns någon laglig grund med behandlingen av kontaktuppgifterna,  
 • reglerna om behandling av personuppgifter även omfattar personuppgifter i e-post, word-filer eller annan löpande text. Exempelvis måste personuppgifter som förekommer i e-post uppfylla kraven på laglig grund och ändamål för behandlingen, och 
 • den registrerade, d.v.s. den person vars personuppgifter behandlas, har rätt att begära att den som behandlar personuppgifter lämnar ut information om behandlingen av den registrerades personuppgifter.  

När ett företag samlar in personuppgifter och bestämmer ändamålen för personuppgifts-behandlingen så är företaget personuppgiftsansvarig. Ett personuppgiftsbiträde är någon som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Det är den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet att se till att det finns laglig grund för behandlingen samt att övriga krav för personuppgiftsbehandling i Dataskyddsförordningen efterlevs. När den personuppgiftsansvarige anlitar ett personuppgiftsbiträde så ska det regleras med ett personuppgiftsbiträdesavtal. 

 1. Brindles behandling som personuppgiftsansvarig 

När Brindle Inredning AB (”Brindle” ”vi” eller ”oss”) samlar in personuppgifter från sina egna anställda eller direkt från privatpersoner så är Brindle personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Brindle följer alltid gällande personuppgiftslagstiftning avseende behandlingen av personuppgifter. 

De personuppgifter som Brindle behandlar om dig är framförallt de personuppgifter som du lämnar till oss. De kategorier av personuppgifter som Brindle behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig är namn, adress, telefonnummer samt e-postadress. I sin roll som arbetsgivare behandlar Brindle ytterligare kategorier av personuppgifter. I förekommande fall kan Brindle komma att behandla sådana känsliga uppgifter som anges i artikel 9 i Dataskyddsförordningen.

Brindle behandlar bara personuppgifter om någon av följande lagliga grunder finns för behandlingen:

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål,
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås,
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som Brindle har, eller
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Brindles eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Du måste inte lämna dina personuppgifter till oss, men om du ej gör det kan vi inte ingå avtal med dig och vi kan inte leverera de produkter du köper hem till dig.

För det fall Brindle anlitar ett personuppgiftsbiträde för att behandla personuppgifter för Brindles räkning finns ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Brindle och personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdesavtalet reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som Brindle och personuppgiftsbiträdet har när personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Brindles räkning så att säkerhet och sekretess för personuppgifter inte ska påverkas negativt till följd av att Brindle väljer att anlita personuppgiftsbiträdet istället för att själv utföra behandlingen. 

Brindle överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Användningsområden

Brindle samlar in personuppgifter för att administrera verksamheten, fullgöra åtaganden gentemot Brindles kunder samt för att kommunicera, både i verksamhets- och marknadsföringssyfte, med kunder, leverantörer och anställda. 

Brindle säljer inte personuppgifter till något företag och lämnar ej ut dem till någon obehörig. Brindle kan dock komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som Brindle har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med (t.ex. IT-, kreditupplysnings- och inkassotjänster samt transportbolag och hantverkare) samt till myndigheter.  

Hur länge behålls personuppgifterna?

Brindle har interna rutiner för att säkerställa att personuppgifter som inte längre behöver behandlas gallras/raderas. 

Dina rättigheter 

Som registrerad har du rätt att tillvarata dina rättigheter avseende rätt till information, rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att utnyttja dina rättigheter ska du kontakta oss på info@brindleinredning.se. 

Du har rätt att en gång per år få ett kostnadsfritt registerutdrag för de personuppgifter som Brindle behandlar. Din begäran ska skickas till info@brindleinredning.se. 

Informationssäkerhet

Det är av stor vikt att Brindle har en hög nivå på sin informationssäkerhet för att kunna hantera information och personuppgifter i enlighet med lagar, förordningar, föreskrifter och avtal samt i enlighet med Brindles egna regler, riktlinjer och rutiner. 

Alla som hanterar information och personuppgifter inom Brindle har ansvar för att upprätthålla informationssäkerheten. Om en medarbetare upptäcker att informationssäkerheten på något sätt äventyras ska detta rapporteras så snart som möjligt.

 1. Brindles behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde

I det fall Brindle behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträde, så finns ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige. Brindle kommer behandla personuppgifterna utifrån vad som är stadgat i personuppgiftsbiträdesavtalet. För det fall Brindle anlitar en underleverantör så ska det finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantören. Sådant avtal ska ålägga underleverantören samma skyldigheter som Brindle avseende personuppgiftsbehandlingen. Underleverantören måste godkännas utav den personuppgiftsansvarige. 

 1. Klagomål och kontakt

Vi hoppas självfallet att du inte kommer att behöva känna att du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Om du ändå känner att det är något fel eller någon brist i vår behandling av dina personuppgifter får du gärna vända dig till oss med ditt klagomål.

Om du känner att du inte får svar från oss eller om du inte vill kontakta oss ska du vända dig till Datainspektionen med ditt klagomål. På www.datainspektionen.se finns information hur du kan gå vidare med ditt klagomål.

För ytterligare information om vår personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss.

Brindle Inredning AB 

Rådmansgatan 54

113 57 Stockholm

info@brindleinredning.se 

 1. Ändring av integritetspolicyn

Brindle förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vid ändring av policyn kommer vi att informera dig om ändringarna via e-post och på våra webbplatser i rimlig tid innan de träder i kraft.

Denna policy är antagen den 3 september 2018